Byggnation

Vi erbjuder många olika tjänster inom byggnationen, allt från fasadtvätt till taktvätt. Vi renoverar fasader, avlägsnar färg och bark, rengör fogar, förbereder arbetsytor och tvättar byggnadsställningar.

Kommun- och stadsdelsförvaltningar

Vi erbjuder kommun- och stadsdelsförvaltningar tjänster såsom rengöring av trottoarer och skulpturer. Våra huvudsakliga sysselsättningar är ogräsbekämpning och trycktvättning av tågstationer samt broar. Men även rengöring av torg, busstationer, byggnader, offentliga platser, statyer och monument ingår.

Sjöfart

Inom sjöfarten tvättar vi maskin- och lastrum, rengör bränslebehållare och färskvatten ballaster samt avlägsnar färg.

Trycktvättning i vintertid

I vintertid smälter vi is med hetvattentrycktvätt. Metoden passar utmärkt till att avlägsna is från t.ex. fartyg, containrar, rör mm.

Industri

Inom industin erbjuder vi färgborttagning, industrisanering, rengöring av rör, cisterner och olika behållare.